08-519 475 10 info@sfvf.eu

Sveriges och Nordens största verkstadskedja, Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) kommer att starta en egen branschtidning. Tidningen, som får namnet Fordonsproffs: Din branschtidning från Sveriges Fordonsverkstäder, ska distribueras till verkstäder och andra branschföretag.

– Vi ser att det finns ett behov av bättre information till inte bara våra anslutna verkstäder utan till branschen i stort. Det händer så mycket i fordonsbranschen idag att det krävs relevant information för att hänga med, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

Bo Ericsson nämner viktiga frågor som säkerhet vid arbete med gas- och elfordon, ny teknik inför självkörande fordon, nya krav på legitimation för vissa som arbetar inom fordonssektorn, nya lagkrav på verkstäder med mera.

Föreningen, som idag har 2 200 medlemsföretag anslutna, har under flera år distribuerat nyhetsbrev, men nu går man alltså vidare och utvecklar detta till en egen tidning med utgivning på webben.

Fordonsproffs kommer till att börja med komma ut var tredje vecka och webb-tidningen kommer att vara gratis. För produktion och annonsförsäljning svarar Roxx Communication Group AB.