08-519 475 10 info@sfvf.eu

Med anledning av inslaget i SVT:s konsumentprogram Plus om ökade antal ärenden i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) när det gäller köp av begagnad bil, lanserar Sveriges Fordonsverkstäders Förening nu SFVF Beg-test.

– För ökad trygghet bör en opartisk verkstad göra underlaget till en VDN-deklaration. Därför har vi tagit fram SFVF Beg-test, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

I ARN har antalet ärenden ökat år efter år. Antal ärenden år 2015 var 2 112, 2018 hade det ökat till 3 084 ärenden. Av dessa ärenden rör 60 procent köp av begagnad bil och det är en olycklig utveckling som måste stoppas.

– Att en verkstad på ett opartiskt sätt genom en tredje part gör inbytestesten, leder till en korrekt VDN-deklaration. Därmed ökar tryggheten för köparen, säger Bo Ericsson, vd på SFVF.