08-519 475 10 info@sfvf.eu

Vi får en del förfrågningar om verkstäder som inte är med i MRF eller SFVF, vad händer med dem?

När Konsumentverket, Hallå Konsument, konsumentvägledare i 290 kommuner, generalagenter, fria och märkesverkstäder tillsammans med alla kedjor börja visa i sin marknadsföring och rekommendera konsumenter att vända sig till Godkända Bilverkstäder vill nog få stå utanför. När konsumenttidningar som Vi Bilägare, Motor, MHF-tidningen också rekommenderar att kunden endast ska vända sig till en Godkänd Bilverkstad, är det inte heller bra att stå utanför.

De som inte är medlemmar i SFVF eller MRF kommer ju undan kostnaden är en annan fråga?

Man ska ha i åtanke att 60–70 procent av de branschstandards som återfinns i Godkänd Bilverkstad är tvingande lagstiftning. Då bör man nog på verkstaden förbereda sig på ett bra svar när kunden undrar varför man inte är med.

Det finns de verkstäder som vill vara med i Godkänd Bilverkstad men inte i en branschförening. Vad kostar det då att ansluta sig?

Eftersom SFVF:s och MRF:s medlemmar har betalt via medlemsavgiften för att vi ska ta fram den här branschstandarden har vi räknat ut att kostnaden för en verkstad är 8 500 kr/filial per år.

Vad händer om inte tillräckligt många vill vara med i Godkänd Bilverkstad?

Då blir det lagstiftning och myndighetskontroll.

Vad händer nu?

  • Nu trycks manualen om Godkänd Bilverkstad som kommer lanseras på MRF:s och SFVF:s hemsidor.
  • Vi tar in offerter för att starta hemsidan Godkänd Bilverkstad.
  • Vi håller på och startar AB Godkänd Bilverkstad. Godkänd Bilverkstad kommer att ägas 50/50 mellan SFVF och MRF.
  • Vi håller också på och bildar en nämnd som ska hantera tvister och frågor som kan komma från kontrollanter, tredjepartskontrollanter och verkstäder.
  • Vi diskuterar också hur administrationen ska skötas.