08-519 475 10 info@sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening och Verkstadsföretagarna åker ut på fordonsbranschens största informationsresa någonsin!

– Behovet av information om utvecklingen i branschen är större än någonsin. Samtidigt införs Godkänd Bilverkstad, Certifierad Verkstad och Eurogarant, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

Verkstädernas behov av personal är stort, men utbildade lärare saknas och detta motverkar rekryteringen. Lärarkåren har en alltför hög medelålder så frågan är, vem ska reparera fordon i framtiden om det inte finns moderna yrkeslärare som kan utbilda morgondagens mekaniker och tekniker?

– Vi kan skriva spaltmeter om branschens snabba utveckling och konsekvenser av lärarbristen men vi har i rådande situation valt att möta era företag personligen. SFVF och Verkstadsföretagarna kommer att bjuda in er till viktiga informationsträffar, med våra kunnigaste medarbetare, under våren och hösten på 18 olika orter i Sverige, säger Bo Ericsson.

Under informationsträffen kommer viktiga frågor att besvaras i samband med en unik branschföreläsning. Förutom en inledande intressant analys av kommande års nästan overkliga teknikutveckling, kommer det bli en genomgång av aktuella arbetsgivarfrågor och verkstadsjuridik.

Då rekryteringen av nya yrkeslärare kan vara en överlevnadsfråga för många skolor och i förlängningen våra företag, har Verkstadsföretagarna med stöd av SFVF tagit på sig en branschroll. Skolverket har givit Verkstadsföretagarna förtroendet genom att erbjuda ett bidrag som ska användas till rekryteringsarbetet av nya yrkeslärare till fordonsbranschen.

Rekryteringsarbetet kommer att ske på flera sätt, bland annat genom att erbjuda yrkesarbetare från företagen, arbetslösa personer och personer med lindriga funktionsvariationer att söka yrkeslärarutbildningen. Yrkeslärarutbildningen finns vid tiotalet Högskolor och Universitet.

– Vi bedömer att när företagen inser vilka konsekvenser en lärarbrist kommer att få, kommer vi få ett positivt mottagande av våra idéer, säger Benny Wallin som är projektledare och utbildningsansvarig hos Verkstadsföretagarna.