08-519 475 10 info@sfvf.eu

Nu drar arbetet med Godkänd Bilverkstad, Eurogarant och Certifierad Verkstad igång på allvar.

– Det som de har gemensamt är kvalitets- och miljöledningssystem. SFVF har informerat och fortsätter att informera, men det finns en del verkstäder som inte hinner med att ta åt sig all information, säger Bo Ericsson vd på SFVF.

SFVF har, som de flesta säkert vet, arbetat för att Arbetsmiljöverket (AMV), Polisen och Skatteverket ska göra kontroller så att vi får konkurrens på lika villkor.

– All svart och illegal verksamhet måste upphöra så att skötsamma verkstäder kan finnas kvar. Därför har många av våra medlemmar gjort anonyma anmälningar till Skatteverket och AMV. Likaledes har en del tipsat SFVF och då har vi gjort anmälningar till dessa myndigheter. Glädjande nog har det skrivits en hel del om tillslagen som nämnda myndigheter har gjort och vilka konsekvenser det har fått, säger Bo Ericsson.

När det gäller kvalitets- och miljöledningssystem för Godkänd Bilverkstad, Eurogarant och Certifierad Verkstad är upp emot 70 procent tvingande lagstiftning. SFVF får många frågor och en del verkstäder behöver hjälp med att klara av kraven i lagen.

– Detta låg delvis till grund för att vi startade Verkstadsföretagarna, som är en arbetsgivarförening. Tyvärr får vi rapporter om att en del verkstäder inte har koll på personalliggare, lyftar eller tryckkärl. Det kan leda till en hel del kostnader i form av sanktionsavgifter, säger Bo Ericsson.

Här kan du läsa om dessa sanktionsavgifter som verkstaden kan drabbas av.

SFVF arbetar med civilrätt och Verkstadsföretagarna med arbetsrätt och arbetsmiljö. Med hänsyn taget till vad sanktionsavgiften kan bli, kan det vara en god investering att ansluta sig till Verkstadsföretagarna.

Den nya arbetsgivarorganisationen för verkstäder Verkstadsföretagarna har knutit avtal med Sinf.

– Genom samarbetet med Sinf kan vi leverera en modern och professionell arbetsgivarservice.

Sinf, eller Svensk Industriförening Sinf som de egentligen heter, levererar råd och stöd till mindre och medelstora företag inom mer än 20 branscher. Rådgivningen handlar dels om att lösa akuta problem, dels om att skapa långsiktiga lösningar på återkommande frågor. Den stora skillnaden jämfört med andra arbetsgivarorganisationer är att du även får hjälp med affärsjuridiken, affärsutveckling och företagandets frågor.

I samarbete med Sinf erbjuder Verkstadsföretagarna utbildningar i Arbetsmiljö och Arbetsrätt under kvällstid.

På Sinf har alla erfarenhet av eget företagande, styrelsearbete och utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher och stora kontaktnätverk. Deras jurister och rådgivare hör till de mest sakkunniga.

På Sinf finns bland annat följande personer:

  • Joakim Norlén, VD

Frågor om arbetsrätt, kollektivavtal och avtalsrätt:

  • Alexander Clomén, Chefsjurist
  • Vanessa von Zweigbergk, Bolagsjurist
  • Patrick Gustavsson, Bolagsjurist
  • Anna Winblad Von Walter, Bolagsjurist