08-519 475 10 info@sfvf.eu

Skolverket har beslutat att ge Verkstadsföretagarna och SFVF ett efterlängtat bidrag för utveckling av Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) avsett för praktiserande fordonselever under 2018.

– Vårt stora engagemang i utbildningsfrågor visar nu att Skolverket tror på oss och våra företag i det viktiga arbetet med att utveckla och säkerställa kvalitet i APL, säger Bo Ericsson, vd för SFVF och styrelseordförande Verkstadsföretagarna.

– Nu får vi resurser att ta tillvara på företagens och skolornas intresse för kvalitet och för den utbildning som ligger på företag, APL. Det här kommer både på kort och lång sikt att positivt påverka intresset hos ungdomar och arbetslösa vuxna att söka motorbranschens yrkesutbildningar. Oavsett om yrkesutbildningen är lång eller kort på gymnasiet eller på komvux, är APL ett viktigt och populärt steg i utbildningen. Så nu trycker vi på startknappen, säger Bo Ericsson.

Verkstadsföretagarna och SFVF målsättning är att varje fordonsutbildning i Sverige, som i dag inte har stöd från motorbranschen, ska sammanföras med en utbildad branschambassadör från ett närliggande företag som ska ge stöd i teknikfrågor, praktikplatser, lokala yrkesråd och utrustning. Branschambassadören ska även kunna fungera och vara kittet mellan skola och företag i frågor som rör det Nationella Programrådet. Verkstadsföretagarna och SFVF kommer också erbjuda skolorna att kvalitetssäkra sina verkstäder genom att erbjuda Kontrollera Skolverkstad för att säkerställa en miljövänlig, modern och säker verkstad.

– Vi kommer omgående att rekrytera och utbilda branschambassadörer och fördela dessa till landets fordonsskolor. En nyhet är att vi kommer att utveckla APL för ungdomar, vuxna och invandrargrupper inom lätta, tunga, maskiner, däck, glas, lack och bilskada samt husvagnar. Vi kommer också att samarbeta med Komvux och Arbetsförmedlingen, säger Benny Wallin, projektledare och utbildningsansvarig vid Verkstadsföretagarna.

Arbetsordning är nu:

  • Brev till företag och skolor om projektet och våra branschambassadörer.
  • Tillsättande av en styrgrupp för projektet.
  • Produktion av informationsmaterial i pappersform och på sociala medier.
  • Samordning av projektet genom skol- och verkstadsbesök.