08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF har blivit tillfrågade om vilken förmåga medlemmarna har i händelse av en mobilisering.

Martin Scheutz, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Blekinge som är en av samordnarna, kontaktade SFVF för att ta del av SFVF:s kompetens och kunskap om verkstäder.

– Nu pågår flera kartläggningar i Sverige, både från 21 länsstyrelser, men även från Försvarets sida. Vi kommer att återkomma med mer information så snart vi kan, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

– När jag berättade om vår storlek, det vill säga att vi har verkstäder över hela Sverige både för lastbilar och personbilar, förstod Martin vår styrka. När jag beskrev att ingen branschorganisation har så många verkstäder anslutna som vi har, blev Martin glad. När jag lade till att Försvaret och civilförsvaret också behöver hjälp med att reparera husvagnar och husbilar och att vi även har den förmågan, blev han förvånad. Dessutom har vi glasmästare och däckverkstäder över hela Sverige. ”Kan ni reparera och lacka stora fordon?”, var nästa fråga. ”Självklart”, blev svaret, säger Bo Ericsson.