08-519 475 10 info@sfvf.eu

Hyundai har i flera år haft en onlineplattform med servicehistorik tillgänglig för Hyundais nätverk och kunder via myHyundai. Här kan kunderna se information och servicehistorik på sin egen bil.

Om mindre än ett år träder nya EU-regler om bildata i kraft som ska säkerställa datatillgänglighet och bilsäkerhet. Hyundai har därför tecknat ett samarbetsavtal med Digital-Servicebook.com, som redan idag erbjuder en transparent lösning för både fria och auktoriserade verkstäder att registrera service av samtliga bilmärken på en och samma webbplattform.

De nya reglerna har ingen påverkan på myHyundai som fortsätter som tidigare. Med det nya samarbetsavtalet blir Digital-Servicebook.com den officiella serviceboken för Hyundai. Där kommer serviceregistrering och Hyundais bilhistoria att finnas tillgänglig enligt EU:s föreskrifter. Samtidigt erbjuder Hyundai fri tillgång till Digital-Servicebook.com, där serviceregistrering av Hyundai-bilar är möjlig i framtiden.

Nuvarande användare av myHyundai och Digital-Servicebook.com kommer inte att uppleva någon förändring, då Hyundailösningen ingår i hela konceptet.

– Våra värderingar är mycket viktiga för oss eftersom det är de som skiljer oss från andra i branschen. Det var också viktigt för oss att hitta en partner som matchar våra kärnvärden och därför var Digital-servicebook.com ett naturligt val, säger Per Møller Madsen, service- och garantiansvarig för Hyundai Danmark.

Direktör Martin Jensen från Digital-Servicebook.com säger:

– Hyundai har stora marknadsandelar och många bilar i trafik och vi är stolta över att Hyundai har valt oss som partner för att följa EU-lagstiftningen, vilken kommer 2020.

Lösningen för Hyundai väntas vara klar i mitten av andra kvartalet 2019.

– Som representant för nordens största branschförening blir jag väldigt glad, säger Bo Ericsson, vd för SFVF, när nyheten presenteras.

Branschen har problem med att logga in i flera av serviceböckerna, en del har höga kostnader för att logga in och att bland annat tvingas svara på frågor som finns på upp emot 100 sidor, det är inte rimligt!

– Utifrån ett fordonägarperspektiv blir jag också glad över avtalet mellan Hyundai och Digital-Servicebook.com. Det är lätt för en kund att överlämna hela eller delar av serviceinformationen vid en försäljning och spårbarheten för att se om någon fuskat med vägmätaren ökar markant. Eftersom 60 procent av alla 3 084 ARN-anmälningar handlar om köp av begagnad bil, ökar nu förutsättningarna för rätt information vid en försäljning. Det här gynnar både bilköpare och bilförsäljare, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Digitala serviceboken fungerar lika bra på alla fordon och det gynnar de verkstäder som har hand om ett företags hela fordonsstock. Nu ser vi fram emot att fler fordonsimportörer inför Digitala Serviceboken även i Sverige.