08-519 475 10 info@sfvf.eu

Det är oroväckande att Räddningstjänsten inklusive deltidsbrandkårer inte har den grundläggande kundskapen om vare sig gas eller e-fordon. Om inte de har kunskapen, vem har den då?  

– SFVF fick ett telefonsamtal som skrämde oss, säger Bo Ericsson vd för SFVF och fortsätter:

– En Brandmästare ringer och säger: Under vårt kommunhus har vi fyra p-platser för e-fordon och sex platser för gasfordon. Kan ett gasfordon eller e-fordon eller omvänt starta en brand?

Svaret på frågan är, ja det kan det. Om ett gasfordon brinner går värmesäkringen vid 110 gr. Då uppstår en eldsflamma som kan tända ett e-fordon. Om batteriet i ett e-fordon blir upphettat över 200 grader är risken överhängande för en termisk rusning.

Vi har sett e-fordon som har självantänt flera gånger på två veckor, då kan det tända ett gasfordon, är brandmästarens slutsats. Om värmesäkringen inte smälter, exploderar tankarna i stället.

– Vårt kommunhus är sju våningar högt och står på pelare. Då kommer jag aldrig riskera en brandmans liv med att skicka ned brandmannen i garaget, säger brandmästaren.

Vinnovaprojekt för att kartlägga problematiken och ta fram riktlinjer och rekommendationer pågår för fullt. SFVF gjorde en undersökning hos några märkesverkstäder för att få en bild över hur de skulle gå tillväga om en elbil brinner inne på verkstan. Svaret är i korthet – vi vet inte.

– Vi har också kontrollerat hur man tänker förvara elfordon som bärgas till verkstaden. När övergår ansvaret från Räddningstjänsten att de har släckt e-fordonet till bärgaren? Inte heller här finns det ett bra svar. Vems ansvar är det när ett e-fordon ställts upp på fel plats och som tänder eld på andra fordon, hus och verkstaden? Många som arbetar på en verkstad har utbildning i att använda brandsläckare. Hur många på en verkstad har kännedom om att elektrolyten kan börja koka vid 80 grader och att det vid 150-200 grader är det point of no return, frågar sig Bo Ericsson.

– Dessutom – hur många har kännedom om hur giftig vätefluorid är? Hur många vet att vätefluoriden även fräter sönder kläderna, till och med på brandmännen?

– Jag besökte några skadeverkstäder och pratade med verkstadschefer och plåtslagare. Jag frågade hur de skulle gå tillväga vid en brand eller vilka instruktioner de har när det kommer en krockad elbil. Tyvärr har fullskaleprov aldrig gjorts på e-fordon. De tester som har gjorts är på enskilda litiumbatterier. Nu kommer RISE att göra tester av helt nytt slag för att se hur man ska kunna släcka en e-fordonsbrand. Bekymret är framför allt snabbt händelseförlopp i kombination med att batterierna är inkapslade. Då blir det väldigt svårt att komma åt själva brandhärden. Dessvärre är kunskapen minst sagt låg, bland samtliga tillfrågade.

Andra frågor som kräver svar är:

  • Var ska man förvara ett skadat elfordon?
  • Hur och vad ska man informera bärgaren om som ställer in ett elfordon utanför verkstadens öppettider?
  • Hur ska verkstaden veta om det är skador eller deformation på batteriet (till exempel efter en kollision eller efter att bilens underrede skadats)?
  • Laddning av skadat batteri, vad händer då?
  • Vilken verkstad känner till hur man släcker en elfordonsbrand?
  • Om en pyroteknisk utrustning (exempelvis airbag) har löst ut, är då batteriet skadat?

Blåljuspersonalen, verkstäder, bildemonterare och bärgarna måste få rätt kunskap i området och känna till riskerna. SFVF har ett intensivt erfarenhetsutbyte med Räddningstjänsten i Stockholm och kommer att starta föreläsningar i ämnet för att vi ska undvika att någon skadas eller dödas i onödan.

– När jag läser datasäkerhetsbladet blir jag förvånad över att ingen informerar om att flytande vätefluorid orsakar frätskador på luftvägarna, är dödligt vid hudkontakt, orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon och är dödligt vid inandning. Samtidigt verkar även kännedomen om att gasen är tyngre är luft obefintlig. När vi bygger tunnlar, p-hus, affärscentrum och infrastruktur under mark – beaktar vi då riskerna? Vi säljer allt fler e-fordon i affärscentrum. Mall of Scandinavia (MOS) är ett exempel, Täby centrum ett annat. Vad händer om ett e-fordon börjar brinna i MOS som i snitt har 35 000 besökare dagligen, säger Bo Ericsson och avslutar:

– Till verkstäder, bärgare och bildemonterare kommer vi snart att skicka ut rekommendationer som de bör läsa och följa.