08-519 475 10 info@sfvf.eu

Bo Ericsson, VD/CEO
Med mycket lång och bred erfarenhet i branschen vill jag ställa all min kunskap till medlemmarnas förfogande. 100% verkstad för verkstädernas bästa och konkurrens på lika villkor.

Ulf Stefansson, Jurist
Jag värnar om den fria konkurrensen och debatterar öppet föreningens ställningstagande när jag anser att något är fel. Jag tillvaratar våra medlemmars intressen genom öppen lobbing mot myndigheter, politiker och andra aktörer som berör vår bransch, där inga frågor när det gäller verkstäders rättigheter är för stora eller för små.

Sandra Norman, Administrativ chef
Som dotter till en före detta bilmekaniker har jag tillbringat otaliga timmar på en verkstad och jag har även erfarenhet inom bilbranschen. Jag ansvarar för det administrativa inom föreningen, såsom hanteringen av våra medlemmar. Jag värnar om att alla våra medlemmar ska känna att vårt arbete är för branschens bästa och att alla verkstäder oavsett storlek är lika viktiga för oss.

Pia Ericsson, Verksamhetsutvecklare
Jag började på SFVF i augusti i år och kommer närmast från Intel Sweden, Programmable Solutions Group. Jag har lång erfarenhet inom Elektronikbranschen och har tidigare arbetat på Internationella bolag som Altera och Texas Instruments. Jag ansvarar för administration som rör utbildningar och som drivs av SFVF eller Verkstadsföretagarna. Jag jobbar även med våra Webbsidor samt agerar som kittet mellan Verkstadsföretagarna och Sinf. Jag vill att all kommunikation ska vara tydlig och lättillgänglig.

Benny Wallin, Utbildningsansvarig Verkstadsföretagarna
Jag brinner för en viktig arbetsgivarfråga som just nu är rekrytering-och kompetensutveckling. Våra företag blöder i bristen på personal och styrelsen kräver både kort- och långsiktiga åtgärder för att främja kvalitet och kvantitet. Jag jobbar med Skolverksprojektet ”Utveckling av APL”. Branschambassadören har här en viktig uppgift, genom att vara det naturliga kittet i samverkan mellan våra verkstadsföretag och de skolor som har fordonsutbildning för ungdomar i gymnasiet, vuxenutbildning, ensamkommande, invandrare och arbetslösa.

Från oss alla till er alla…

En riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR