08-519 475 10 info@sfvf.eu

Arbetsmiljöverket, AMV, fick 2006 av tidigare regering neddragning av sitt anslag med 30 procent över en natt. Sedan dess har AMV fått tillbaka stora delar av anslagen och har nu 270 inspektörer anställda.

– Det leder till att aktivitetsnivån från Arbetsmiljöverket är avsevärt högre idag än vad den har varit sedan 2006, säger Bo Ericsson, SFVF:s vd.

Syftet med AMV:s projekt Ett hållbart arbetsliv var att titta närmare på däckhantering och belastning på verkstäder. Systematiskt arbetsmiljöarbete och ergonomi har också varit de stora frågorna i projektet. Från SFVF närvarade delar av Däckrådet med Lars Dahlqvist från Vianor, Mikael Johnson på Däckteam och kedjechefen Lars Dahlin från Bosch Car Service tillsammans med Bo Ericsson.

Fokus från AMV var inom följande SNI koder:

45110 Handel med personbilar och lätta motorfordon där följande brister fanns i:

AFS 2012:02

AFS 2011:19

AFS 2001:01

AFS 2005:15

45201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar där följande brister fanns i:     

AFS 2012:02

AFS 1999:07

AFS 2011:19

AFS 2001:01

AFS 2005:15

45204 Däckservice där följande brister fanns i:

AFS 2005:15

AFS 2001:01

AFS 1981:14

AFS 2011:19

AFS 1999:07

AFS 2011:19

AFS 2005:16

AFS 2012:02

AFS 2006:04

AFS 2017:03

Här kan du läsa och se hur mycket sanktionsavgiften är. 

Nu pågår ett projekt med Arbetsmiljöverket där man noggrant tittar på handhållande av maskiner och tryckkärl.

– Jag kan konstatera att det är bra att vi har startat upp Eurogarant, Certifierad Verkstad och Godkänd Bilverkstad. Vi har nu också informerat AMV att vi i den seriösa branschen kommer att göra egna tekniska kontroller och revisioner, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Det innebär att jag hoppas att kostnaden för sanktionsavgifter inte kommer drabba våra medlemmar utan de som står utanför. Dessutom är det bättre om Arbetsmiljöverket lägger kraften på de tips som SFVF:s medlemmar skickar in så att vi får konkurrens på lika villkor.

För Bo Ericsson är ett besked från AMV extra glädjande:

– Jag blir väldigt glad och nöjd när de informerar oss om att de startar en övergripande enhet i Mölndal som har som uppdrag att arbeta för en sund konkurrens. Enheten ska systematiskt och över tid arbeta med osund konkurrens vilket är mycket glädjande.

I samband med mötet om projektet Ett hållbart arbetsliv hann man också med en kort träff med gruppen som arbetar med pilotverksamheten CBE, Cross Border Enforcement.

– Vi vet att Arbetsmiljömyndigheten i ett land inspekterar bemanningsföretag i sitt land och myndigheten i ett annat land inspekterar kundföretaget – företag som hyr in arbetstagare från andra länder. Vi känner till att det är osund konkurrens, bland annat från några baltiska bemanningsföretag som hyr ut personal till en franchisekedja i Sverige. Här har vi för avsikt att också tipsa dem, säger Bo Ericsson.