08-519 475 10 info@sfvf.eu

– Att få åka till Gotland direkt efter semestern och hålla juridikutbildning är en förmån tycker jag. Det är trevligt att få träffa kundmottagare, verkstadschefer och verkstadsägare på Gotland. Jag tycker att Gotland får för få besök rent generellt. Därför lägger jag denna gång extra tid på att besöka verkstäder och handlare över hela ön, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

SFVF skapar nöjdare kunder till bilbranschen när all personal med kundkontakt har god kunskap i verkstadsjuridik. Man vet då hur man ska ta hand om kunderna på ett korrekt sätt.

– I kombination med utbildningarna går vi också igenom Verkstadens Reparationsvillkor, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Självklart får jag även frågor om annat än verkstadsjuridik, vilket är bra. Det känns meningsfullt att få informera om vad SFVF gör för sina medlemmar och för branschen som helhet. Just nu är det en del frågor kring Godkänd Bilverkstad med anledning av undersökningen som M gjorde under sommaren. Några undrar också hur vår Konsumentminister ställer sig till resultatet. Jag har varit i kontakt med Regeringskansliet under två tillfällen denna vecka men få är i tjänst nu under sommaren, så vi får vänta på en eventuell reaktion från ministern.