08-519 475 10 info@sfvf.eu

Till vänster Lina Blomkvist, VD för BeÓs Bilservice, och till höger Vanessa von Zweigbergk, bolagsjurist vid SINF.

Verkstadsföretagarnas frammarsch fortsätter. Vid organisationens årsmöte förra veckan valdes Lina Blomkvist, VD för BeÓs Bilservice, och Vanessa von Zweigbergk, bolagsjurist vid SINF, in i styrelsen.

– Verkstadsföretagarnas föryngring ligger helt i linje med vår utveckling. Vi är en ung och rapp arbetsgivarorganisation som har en stadig tillväxt, säger ordförande Bo Ericsson.

Att få in Lina Blomkvist i styrelsen, som dagligen arbetar med branschfrågor, är mycket bra. Hon är dessutom Branschambassadör i Uppsala län för Verkstadsföretagarnas räkning.

Kunskapslyftet blir stort eftersom Vanessa von Zweigbergk också röstades in som ordinarie ledamot i styrelsen. Vanessa har hjälpt Verkstadsföretagarna med arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor sedan en tid tillbaka och även medverkat vid möten med Arbetsmiljöverket.

– Nu kommer Verkstadsföretagarna att öka synligheten i branschen genom att besöka 17 orter i Sverige. Det känns angeläget att få in ökad kunskap när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljö, eftersom åtta myndigheter samverkar och att vi inför Certifierad Verkstad och Certifierad Eurogarant. Tillsammans med MRF inför vi också Godkänd Bilverkstad, säger Bo Ericsson.