08-519 475 10 info@sfvf.eu

Nordens största branschförening för verkstäder (SFVF) och Verkstadsföretagarna har tagit fram ett Valmanifest med fokus på fordonsverkstäder inför den 9 september, då det är val till riksdag, region och kommun.

– Fordon är något som ständigt debatteras, vilket kan synes vara märkligt. Alla ska naturligtvis medverka till en bättre miljö, något som vi ständigt arbetar med i Sverige. Man får perspektiv i frågan när man vet att Sverige ensamt står för endast ungefär en promille av världens samlade utsläpp, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Bo fortsätter:

– Om vi stängde ner hela Sveriges skulle det knappt märkas i den globala miljömätningen. Samtidigt kan man fundera på om vi silar mygg och sväljer kameler när man läser nya forskningsrön, exempelvis det här.

– I Sverige har 140 000 människor sin inkomstkälla kopplad till fordonsindustrin. Verkstäder, bränslestationer och miljoner fordonsägare har fordon för att få livspusslet att gå ihop. Förvånansvärt blir vi ändå ständigt påhoppade och motarbetade.

SFVF och Verkstadsföretagarna prioriterar alltid det som medlemmarna förväntar sig med 100% verkstad som lägsta nivå.

Här är ett axplock av SFVF:s och Verkstadsföretagarnas gemensamma valmanifest 2018:

 • Konkurrens på lika villkor. Exempelvis är det rätt att undanta 1,2 miljoner fordon från den fria marknaden, avseende märkesförsäkringen.
 • Däckfrågor utgör en stor del av vårt arbete. Vinterhjul på alla axlar för tunga fordon och mycket annat.
 • Självkörande fordon inklusive all teknik som alla berörs av på verkstadssidan
 • El, hybrider, metangas och vätgasfordon – SFVF är med i olika arbetsgrupper som undersöker och säkerställer konkurrensen och säkerheten. SFVF gör det tillsammans med MSB, staten och fordonstillverkare.
 • Vi har supporterat dessa redan från start
 • Vi har även utvecklat fler olika nya arbetsroller för branschens bästa
 • Eurogarant – världens enda erkända branschstandard för skadeverkstäder
 • Mässor. Motorgalan och inspirationsdagar som branschen aldrig har sett eller varit med om tidigare
 • Inte bara i vardagen utan även plenummöten i försäkringsnämnden (SFVF är unik i denna roll) och i Allmänna reklamationsnämnden
 • Medverka tillsammans med medlemmar och Skatteverket för att motverka alla svarta verkstäder oavsett verksamhet
 • Tillsammans med Skolverket medverka till en modern och anpassad yrkesutbildning till branschens företag för ungdomar, arbetslösa vuxna och invandrare.

Branschambassadörer utses från SFVF:s medlemsföretag och får som sin främsta uppgift att samverka med och stödja skolan i frågor om APL (arbetsplatsförlagt lärande), lokala yrkesråd, kompetensutveckling av yrkeslärare, utrustning, verktyg, miljö och säkerhet.

Branschambassadören är det aktiva kittet mellan företag och skola. Medlemsföretagen representerar många yrkesgrupper som förutom tunga och lätta mekaniker och tekniker även glasreparatörer, däckstekniker, rekonditionerare, smart-repairs för lackering och skadereparatörer med flera.

– Vi vet att många skolor i dag saknar både seriösa branschkontakter och utbildade handledare inför sin APL och våra insatser med Branschambassadörer kommer påtagligt att inverka på både farliga skolmiljöer och oseriös APL, säger Bo Ericsson.