08-519 475 10 info@sfvf.eu

Det kom ett mail till SFVF där det står:

”Själv tycker jag kanske inte att SFVF är mer än att de tjänar pengar på vårt medlemskap.

Vem orkar bry sig om Visma och alla rabatter vi får. Är det därför vi ska vara med i en branschorganisation?

Vad är det som görs utan att de sedan ska kosta oss en väldans massa pengar i slutet? Godkänd Bilverkstad! Vad ger det oss?

Vad kommer det kosta? Men vad händer med de som skiter i att ansluta sig? Spöstraff, fängelse, uthängda, nekade att utföra arbeten på bilar?  Nej troligen ingenting. Det är mycket som kommer till för att mjölka ut pengar ur oss. Vi säger inte nej för vi tror att allt görs för oss. Kontrollerad verkstad hur gick det med det? Och vad kostade det verkstadsägarna i slutändan?

Bosse tycker om att synas överallt. Han är duktig och kan prata. Men några mer konkreta stora händelser har inte rapporterats.

Den enda jag kan komma på är servicestämplingen och något om gas-tankar på gasbilar.  Det mesta har man nog koll på och han är ju inte den som styr branschen. Det gör original och kunden. Jag tror många håller med mig i mina tankar.”

Ovan vill vi naturligtvis bemöta. Här följer vårt svar:

Det är inte lätt att hänga med i allt som händer i vår bransch. Här kommer en kortfattad beskrivning och exempel på vad SFVF har gjort, gör och varit inblandad i under fem år:

Konkreta åtgärder som direkt gynnar dig som medlem:

 • Antal ARN-ärenden (nämndärenden) med ledamöter från SFVF är 7 801
 • Antal Försäkringsnämndsärenden med ledamöter från SFVF är 823
 • Bibehållit inställelsetid på ett år för fordonsbesiktning (haft föreläsning i Riksdagen för att branschen inte vill förlänga inställelsetiden till 2 år)
 • Drivit frågan om att verkstäder ska få kontrollera och godkänna gastankar och dess kringutrustning. Från och med 25 maj 2018 är det tvingande eftersom SFVF fick in kravet i Författningssamlingen som ligger som grund för fordonsbesiktning
 • Infört Digitala serviceboken för alla fordonsmärken digitalservicebok.se
 • Förhandlat fram åtskilliga medlemsförmåner i form av rabattavtal som endast en stor aktör kan erbjuda
 • Sakkunnig/vittne i Tings- och Förvaltningsrätten vid 13 tillfällen för våra medlemmar

SFVF juridik:

 • Direkt juridisk rådgivning till medlemmar (7 805 telefonärenden med bilägare och verkstäder när konflikt har uppstått)
 • SFVF har skrivit Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)
 • Sedan starten 2013 har SFVF genomfört över 140 juridikutbildningar för fordonsverkstäder. Nu erbjuder vi återigen nya utbildningstillfällen, på 18 orter runt om i landet
 • Sedan starten har SFVF haft över 130 föreläsningar om branschen angående lönsamhet etc.
 • Säkerställt att KIA:s krav på att rostskyddskontroll kan utföras av vem som helst. Förutsätter endast att det utförs på ett fackmässigt sätt.
 • Säkerställt att KIA inte kan ta bort garantin för att exempelvis kupéfiltret inte är bytt och AC torkaren gått sönder (oskäligt avtalsvillkor)
 • Ändrat Volvos serviceschema så att kravet på att uppdatera mjukvara inte finns med som krav från tillverkaren (strider mot konkurrensen inom EU)

Konkreta åtgärder som gynnar branschen som helhet:

 • Informerat fordonsägare och branschen genom oändligt många artiklar/reportage i DI, DN, Expressen, Vi Bilägare, MotorMagasinet, Motorbranschen, TV4, SVT, P1 med flera medier.
 • Haft stor kampanj i Kil med lokala och riksdagspolitiker för att få behålla OBD-uttaget i fordon
 • Stor kampanj mot IMCO för att få behålla OBD-uttaget i fordon.
 • Möten på Regeringskansliet om Godkänd Bilverkstad för att motverka kostsam lagstiftning
 • Ingår i referensgruppen på Regeringskansliet sedan 2,5 år tillbaka om självkörande fordon
 • Praktisk verkstad (föreläsningar i teknik och materielutveckling) för domare, ministrar, statssekreterare, konsumentvägledare, verk med flera
 • Genomfört utbildningsresa för lärare (Motorbåten)
 • SFVF & Verkstadsföretagarna sitter med i lokala, regionala och Nationella Programrådet (uppdraget i nationella är att ta fram beslutsunderlag till regeringen)

Tillsammans med Konsumentverket arbeta med:

 • Remisser
 • Arbeta med Konsumentlagstiftning
 • Ta fram garantivillkor
 • Förhandla Verkstadens Reparationsvillkor

Att med Allmänna reklamationsnämnden (ARN):

 • Ta fram statistik
 • Vara med på plenummöte
 • Arbeta fram branschpraxis

Att med SCB ta fram branschstatistik

Att med Skatteverket:

 • Göra anmälningar om svarta verkstäder, bilvårdaredäckverkstäder med flera
 • Moms
 • Ta fram rimliga regler för Personalliggare

Att med AIRC (branschorganisation för skadeverkstäder inom EU) införa Eurogarant (kvalitetsledningssystem för skadeverkstäder)

Ingå i Vinnovaprojekt tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden), Scania, Volvo Buss, Dafo, Fogmaker med flera angående hantering och brandrisker med li-jonbatterier i fordon

Att med Kommuner/Konsumentvägledare:

 • Utbilda
 • Informera
 • Vara behjälplig vid tvistlösning
 • Närvara vid Konsumentvägledardagarna

Att med Myndigheten för samhällsberedskap och skydd (MSB):

 • Ta fram standard för gasfordon
 • Ta fram standard för el och hybridfordon

Medlem i Cecra (branschförening inom EU där Bo Ericsson har varit med sedan 2004). Exempel på frågor som behandlas är:

 • Pyroteknik i fordon
 • Tillgång till OBD uttag
 • Följsamhet av gruppundantaget (IKA)
 • Telematikplattformar
 • SERMI

SFVF sitter med i användargruppen på CAB

Startat Verkstadsföretagarna – Arbetsgivarförening i samarbete med SINF där vi bland annat arbetar med:

 • Utbildningsfrågor
 • Yrkesprogram
 • Branchskolor
 • Branschambassadörer
 • Rekrytering
 • Utveckling och stöd för gymnasieskolan

SFVF Ingår i branschrådet på Arbetsförmedlingen

Pröva ett antal konkurrensfrågor på Konkurrensverket

Verkstadsvalet:

 • Driver kampanjen ”Right to repair”
 • Politikerträff Kil (som nämns ovan)

Medverkande/arrangör av mässor för branschen:

 • Automässan i Göteborg
 • Inspirationsdagen Malmö
 • Inspirationsdagen Stockholm
 • Motorgalan på Berns i Stockholm

Arbetat fram Godkänd Bilverkstad och skapat GBV Nämnden

Flertalet möten med Naturvårdsverket om regelverk för AC reparationer

Näringsdepartementet för att få vinterhjul på alla axlar på tunga fordon