08-519 475 10 info@sfvf.eu

Det började som en idé på Elmia Lastbil där många beklagade sig över svårigheten att få tag i personal och då speciellt tekniker och mekaniker.

Nu har SFVF och Verkstadsföretagarna genomfört ett konstruktivt möte på Training Partner tillsammans med bland annat återförsäljarna Malte Månsson, STS Trailerservice och Sandströms samt generalagenter och lastbilstillverkare.

– Det känns extra kul, att efter det att vi haft några möten, nu tar nästa steg. Vem trodde för sex månader sedan att vi skulle sitta med återförsäljare, generalagenter och personer från tillverkarna och diskutera vilka problem som våra medlemmar har avseende kompetensutveckling och att få tag i personal, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande för Verkstadsföretagarna.

– Det är många problem som vi delar med kollegorna inom EU, säger Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna.

– Att avsätta tid och diskutera våra gemensamma problem och möjligheter är ovärderligt, säger Veronica Sköld på DAF.

– Tillsammans blir vi avsevärt starkare om vi arbetar gemensamt i dessa frågor, säger Jari Westberg från MAN.

– Vi har många problem i branschen och nu ska vi göra möjligheter av dessa. En förutsättning är att vi arbetar tillsammans, säger Bo Ericsson.

– Vi kommer även kontakta fler generalagenter eftersom det här är ett branschproblem och ensam är inte stark. Nu får vi dessutom stöd av tillverkarna och då ökar förutsättningarna rejält för att lyckas. När tillverkarna är involverade, kan vi lära oss vilka misstag och lyckade projekt som har drivits i andra länder och det är oslagbart, säger Benny Wallin.

– Nu ser vi över hur vi ska göra för att marknadsföra yrkena för tunga fordon, kompetensutveckla unga som gamla, rekrytera nya medarbetare och starta en eller fler yrkeshögskolor, avslutar Bo Ericsson.