08-519 475 10 info@sfvf.eu

Certifierad Verkstad

  • Denna kravstandard är framtagen av SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).
  • Ledningssystemet innehåller krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd samt medarbetares kompetensutveckling.
  • Företagen skall också följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige.
  • Certifierad Verkstad är ett samlingsnamn för olika verksamheter inom motorfordonsbranschen.