08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF söker pengar för kompetensutveckling

Benny Wallin från Sveriges Fordonsverkstäder har träffat chefen för Europeiska Socialfonden, Anna-Lena Wettergren-Wessman, och diskuterat ett fondprojekt från Europeiska Socialfonden. Det handlar om att få resurser för att både kompetensutveckla personalen vid våra...
Regeringens mål kan rasa ihop som ett korthus

Regeringens mål kan rasa ihop som ett korthus

Det var framför allt en fråga som var i fokus på Ynnors elbilsdag: regeringens planer på 2,5 miljoner el- och gasfordon till 2030 kan på ett ögonblick gå om intet! – Jag ville inte skrämma upp deltagarna, men vi måste beakta och förebygga alla risker, säger Bo...