08-519 475 10 info@sfvf.eu
Missa inte utbildningen i Arbetsrätt!

Missa inte utbildningen i Arbetsrätt!

I samarbete med Sinf erbjuder Verkstadsföretagarna utbildning under kvällstid i Arbetsrätt den 24 oktober i Göteborg. Vi kommer att gå igenom allt från ingående av anställning till avslut av anställning, kollektivavtal, hur man ska hantera samarbetssvårigheter,...
Komplicerat att bedöma fordonsärenden

Komplicerat att bedöma fordonsärenden

Fordons- och trafikskador som hanteras hos försäkringsbolag kan vara svåra att bedöma jämfört med andra kategorier. Därför har Trygg-Hansa sedan många år tillbaka en så kallad försäkringsnämnd som löser ärenden som någon vill överpröva. De fyra största...
Branschskolor kan lösa brist på kompetens

Branschskolor kan lösa brist på kompetens

Stundande pensionsavgångar och teknikskifte i industrin ställer högre krav på lärarkåren. SFVF och Verkstadsföretagarna uppmanar därför att branschen förbättrar samarbetet med skolväsendet. I lärarkåren är 30 procent 60 år eller äldre och kommer gå i pension inom de...