08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF söker pengar för kompetensutveckling

Benny Wallin från Sveriges Fordonsverkstäder har träffat chefen för Europeiska Socialfonden, Anna-Lena Wettergren-Wessman, och diskuterat ett fondprojekt från Europeiska Socialfonden. Det handlar om att få resurser för att både kompetensutveckla personalen vid våra...