08-519 475 10 info@sfvf.eu

Söndagen den 25 augusti fastnade återigen en buss i Klaratunneln i Stockholm.

– Tydligen, hade även den här chauffören otur. Vid de samtal som vi har haft sägs att chaufförerna har rätt kunskap om bussarnas egenskaper och deras drivmedel. Det känns märkligt, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

SFVF har fått flera rapporter om att det finns kunskapsluckor. Vi har fått veta att mekaniker, hos vissa verkstäder som servar och reparerat bussar, inte har tillräckliga kunskaper. Dessutom har media kontaktat SFVF med frågor kring mekanikers kunskap, eftersom det har förekommit att mekaniker har ringt eller mailat till media och informerat om att man saknar kunskap.

– När mekaniker tar ledigt från arbetet för att skjutsa sin familj, för att de ska slippa åka gasbuss, borde fler inse att vi har ett stort problem, säger Bo Ericsson.

– Det är bland annat dessa signaler som har fått oss, att tillsammans med våra medlemmar, ta fram kvalité- och miljöledningssystemet Certifierad Verkstad Tunga Fordon, avslutar Bo Ericsson.

Läs mer på:
https://www.expressen.se/nyheter/buss-fast-i-klaratunneln/