08-519 475 10 info@sfvf.eu

 

Verkstadsföretagarna och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) prioriterar fordonsutbildningarnas kvalitet och erbjuder stöd av både företagens branschambassadörer och systemet Kontrollerad Skolverkstad.

– Detta är ett led i projektet utvecklingen av APL. Målet är att utveckla APL genom att erbjuda fordonsskolorna en kunnig branschambassadör som ska ingå i det lokala programrådet och därigenom vara det naturliga kontaktnätet mellan skolan och företagen. Verkstäder behöver nya medarbetare nu och den här åtgärden ger snabbt positiva signaler i vårt rekryteringsarbete. Vi bryr oss, säger Bo Ericsson, ordförande för Verkstadsföretagarna och vd på SFVF.

Benny Wallin, som är utbildningsansvarig, kommer att ge sig ut på en ambassadörsturné och vi erbjuder skolorna gratis Kontrollerad Skolverkstad. Skolor som inte är med i projektet får samma kontroll till självkostnadspris.

SFVF och Verkstadsföretagen vässar klorna för en aktiv och kvalitativ samverkan mellan skola och företag.

– Målet är att lokala programråd vid Fordons- och transportprogrammet erbjuds en kunnig branschambassadör att ingå i rådet och vara den naturliga kontakten mellan skolan och de lokala företagen, säger Bo Ericsson.

Alla branschambassadörer bildar ett effektivt nätverk som snabbt kan diskutera och fatta beslut i gemensamma skolfrågor. Nätverket levererar frågor och underlag till SFVF:s och Verkstadsföretagens representanter i Skolverkets Nationella programråd som regelbundet återkopplar.

Alla branschambassadörer genomgår en utbildning innan utnämnandet.