08-519 475 10 info@sfvf.eu

Medlemsavgifter

Vad kostar medlemskapet?

Medlemsavgiften bygger på olika element i medlemskapet och på verkstadens storlek.

Medlemsavgift för 2019

Antal anställda Bruttoavgift
1-4 mek 3980 I bruttoavgiften ingår medlemsavgift på
200 kr, denna är momsfri.
5-9 mek 5500
10-19 mek 8150
20-49 mek 12000
50 eller fler mek 36900

För medlemsinformation, kontakta:

Bo Ericsson, VD
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm
bo.ericsson@sfvf.eu
Tel: 08-519 475 10