08-519 475 10 info@sfvf.eu
Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Arbetsgivarens ansvar – vad innebär det? Det är en fråga som en del verkstäder ställer sig med anledning av Godkänd Bilverkstad, Certifierad Verkstad och Eurogarant. En arbetsgivares ansvar för olika händelser har under senare år kommit mer och mer i blickpunkten. En...
Branschen behöver rekrytera nya yrkeslärare

Branschen behöver rekrytera nya yrkeslärare

Verkstadsföretagarna i samverkan med SFVF har av Skolverket under 2019 beviljats ett statsbidrag för branschens arbete för fler yrkeslärare. – Vi från branschen måste hjälpa till med att snarast rekrytera nya yrkeslärare, då bristen har gjort att situationen nu är...