08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF Godkänd Bilverkstad

Nu inför motorbranschen kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad för att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Målsättningen är att standarden ska vara införd senast 31 december 2019 och omfatta personbilsverkstäder (3,5 ton)....