08-519 475 10 info@sfvf.eu

Godkänd Bilverkstad – nu sätter vi igång!

Arbetet med att starta upp Godkänd Bilverkstad pågår för fullt och nu visar vi broschyren med så gott som det slutliga innehållet för kvalitetsstandarden. Den beskrivande broschyren finns att ladda ner som PDF på MRF:s respektive SFVF:s hemsidor. Största...

SFVF Godkänd Bilverkstad

Nu inför motorbranschen kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad för att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Målsättningen är att standarden ska vara införd senast 31 december 2019 och omfatta personbilsverkstäder (3,5 ton)....